Space Weather Transmissions

Transmission Archive

March 4, 2018

 

REMAN

 

Re man eh bidh jog kamao

Singhee saach akapat kanthala

Dhiaan bibhoot charhaao

Taatee gaho aatam bas kar kee

Bichaa naam adhaarang

Baaje param taar tat har ko

Upajay raag rasaarang

Ughatay taan tarang rang atay giaan geet bandhaanang

Chak chak rahay dayv daanav mun

Chhak chaak biyom bivaanang

Aatam upadays bhays sanjam ko

Jaap so ajapa jaapay

Sada rahay kanchan si kaya

Kaal na kabahoo byaapay

 
Paramatma Siri Sadhana